TL Krediler
 • Hazır Hesap

  Hesapta yeterli miktarda bakiye bulunmasa dahi, tüm acil ödemeler için hemen kullanılabilecek kredili hesaptır. Hazır Hesaba tanımlı olan limit tutarı kadar, tüm çek ve diğer günlük ödemeler gerçekleştirilebilir.
 • Spot Kredi

  Kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması üzere kullandırılan kredilerdir. Bu kredilerde vade ve faiz kullanım gününde sabitlenmiş olur, kredi vadesinde anapara ve faiz ödemesi yapılır. Çok kısa vade olabildiği gibi (günlük), piyasa ve ihtiyaçlara göre daha uzun vadelerde de olabilir.
 • Rotatif Kredi

  Kısa süreli finansman ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, belli bir vadesi olmakla beraber istenilen zamanda geri ödeme yapılabilen kredi türüdür. Üç ayda bir dönem sonlarında (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) faizleri tahsil edilen bu tip kredilerin vadesi, fiyatı ve teminatları piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.
 • İskonto ve İştira Kredileri

  İştira-İskonto Kredileri, ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senet- çeklerin nakde çevrilebilmesine olanak sağlayan bir kredi uygulamasıdır. Faiz ve diğer yasal kesintiler kullanım anında tahsil edilir ve fiyat sabitlenmiş olur.
 • TL İhracat Kredisi

  İhracat Kredisi, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla Türk Lirası cinsinden kullandırılan bir kredi türüdür.İhraç konusu malların yurt dışına gönderilmek üzere yüklemesi yapılmadan önce (ihracat hazırlık kredisi olarak) veya yüklemeden sonra kullandırılmaktadır. İhracat amacıyla kullandırılan bu tür krediler, tüm ihracat istisnalarından yararlanır.
 • Eximbank Kredisi

  İhracatı geliştirmek amacıyla Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Exımbank) tarafından bankalar aracılığıyla kullandırılan ve döviz taahhüdü içeren kredilerdir. Muhtelif türlerde ve vadelerde TL ve YP olarak kullanılabilir.
 • Nakit Yönetimi Kredisi

  Bloke çek, SSK ve vergi ödemelerinde maksimum iki gün vadeli olarak kullandırılan kredi türüdür.
 • Ticari Taşıt Kredisi

 • Ticari İşyeri Kredisi

 
Dövize Endeksli Krediler

Döviz veya dövize endeksli geliri olan firmalara, herhangi bir döviz taahhüdü yaratmadan kullandırılan kredilerdir. Bir döviz cinsine endekslenerek TL olarak kullandırılır ve döviz bazında faiz oranı uygulanır.

 • Spot Kredi

  Kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması üzere kullandırılan kredilerdir. Bu kredilerde vade ve faiz kullanım gününde sabitlenmiş olur,kredi vadesinde anapara ve faiz ödemesi yapılır. Çok kısa vade olabildiği gibi (günlük), piyasa ve ihtiyaçlara göre daha uzun vadelerde de olabilir.
 • Rotatif Kredi

  Kısa süreli finansman ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, belli bir vadesi olmakla beraber istenilen zamanda geri ödeme yapılabilen kredi türüdür. Üç ayda bir dönem sonlarında (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) faizleri tahsil edilen bu tip kredilerin vadesi, fiyatı ve teminatları piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.
 • İskonto ve İştira Kredileri

  İştira-İskonto Kredileri, ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senet- çeklerin nakde çevrilebilmesine olanak sağlayan bir kredi uygulamasıdır. Faiz ve diğer yasal kesintiler kullanım anında tahsil edilir ve fiyat sabitlenmiş olur.
 • Aylık Eşit Taksit Ödemeli Krediler

 
Döviz Kredileri

İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimlerle ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahhüdünü yerine getirmesi kaydıyla kullandırılan kredi türüdür.

 • İhracat Kredisi

 • Eximbank Kredisi

  İhracatı geliştirmek amacıyla Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Exımbank) tarafından bankalar aracılığıyla kullandırılan ve döviz taahhüdü içeren kredilerdir. Muhtelif türlerde ve vadelerde TL ve YP olarak kullanılabilir.
 • İşletme Finansmanı Kredisi

  Yurtiçinde yerkleşik firmaların işletme ihticayacı için yurtdışından sağlanan kredilerdir. Kredinin ortalama vadesinin 1yılın üzerinde olması halinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu muafiyeti sağlanır. Sabit yatırımlarını orta vadeli bir kredi ile finanse etmek isteyen firmalar için idealdir.
 • Yatırım Finansmanı Kredisi

  Yatırımların finanse edilmesi amacıyla, yatırımın geri dönüş ve nakit akış yaratabilme sürelerine bakılarak uygun ödeme planında, gerekirse ödemesiz dönemi bulunan, yatırımın özelinde en uygun vadede geri ödemesi yapılabilen kredi türüdür.
 
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.