Hazine Bonosu / Devlet Tahvili
 
duyuru
 

Hazine Bonosu
T.C Hazinesi'nin çıkarmış olduğu,1 yıldan kısa vadeli borçlanma senetleridir. Devlet garantili,likit,sabit getirili yatırım araçlarıdır.

Devlet Tahvili
1 yıl ve daha uzun vadeli TL veya döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir. Devlet garantili ve likit yatırım araçlarıdır.

Özellikleri

  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili ile devlet güvencesinde önceden belirlenen yüksek getiri sağlanabilmektedir.
  • Sabit getirisi olan ve devlet güvencesindeki bu yatırım araçlarını,vade sonunu beklemeden nakde çevirebilirsiniz. Bu durumda nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşulları geçerli olacaktır. Kupon faizleri çoğunlukla sabit olmakla birlikte değişken kupon faizli olanları da mevcuttur.
 
Tam Teminatlı Opsiyon İşlemi

(DCD=Dual Currency Deposit)

DCD Nedir?
Herhangi bir para cinsini, belirli bir vadede, müşterinin belirlemiş olduğu bir seviyeden alma hakkını bankaya satarak, karşılığında bankanın müşteriye prim ödemesi yaptığı bir opsiyon işlemi olup, bu opsiyona konu olan anaparanın aynı vade için vadeli mevduata bağlanarak mevduat getirisi sağladığı bir türev üründür.

Neden DCD?
Kur riski alınarak mevduata ek getiri sağlamaktır.

Ürünün Özellikleri

  • Yatırılan mevduat vadeden önce çekilemez. 
  • Kur değişimlerine karşı koruma sağlamaz. 
  • Anapara garantisi yoktur. 
  • Getirisi standart mevduat faizinden yüksektir, müşterinin aldığı riske paralel olarak değişir. 
  • Vade sonunda mevduatın hangi para birimi ile geri ödeneceği, müşterinin vade başında belirlediği hedef kur ve vade sonundaki spot kur değerine bağlı olarak değişir. 

ÖRNEK İŞLEM-1: (Yabancı Para Mevduatı Olan Müşteri)
1.000.000 USD mevduatı olan müşteri vade sonunda USDTRY kurunun 1,5500'in üzerine çıkmayacağını düşünmektedir. Bu müşteri beklentisinin gerçekleşmediği yani spot kurun vade sonunda 1,5500'in üzerine çıktığı durumda mevduatını 1,5500 USDTRY kurundan TL'ye dönmeye razıdır.

Mevduat Miktarı 1.000.000 $
Hedef Kur 1.5500
Vade Günü 31
Standart Mevduat Faizi (Brüt) 4
Opsiyon Prim Faizi (Brüt) 5
Toplam Faiz (Brüt) 9

Vade sonu geldiğinde 1 ayın sonunda, saat 14:00'te USDTRY kuru dikkate alınır.

Olasılık 1: Vade günü saat 14:00'da USDTRY kuru 1,5500'in altında olursa müşteri, 1.000.000 USD anapara ve 1.000.000x31x9/36500 =7.643 USD brüt faiz ödemesi alır.
Olasılık 2: Vade günü saat 14:00'da USDTRY kuru 1,5500'in üzerinde olursa, müşteri 9 yıllık brüt faiz geliri elde eder ve 1.000.000 USD'lik anapara 1,5500'ten TL'ye dönülür. Müşteri bu işlem sonucunda 7.643 USD brüt faiz geliri elde ederken, mevduatını 1.550.000 TL olarak alır.

ÖRNEK İŞLEM-2: (TL Mevduatı Olan Müşteri)
1.000.000 TL mevduatı olan müşteri vade sonunda USDTRY kurunun 1,5500'in altına inmeyeceğini düşünmektedir. Bu müşteri beklentisinin gerçekleşmediği yani spot kurun vade sonunda 1,5500'in altına indiği durumda mevduatını 1,5500 USDTRY kurundan USD'ye dönmeye razıdır.

Mevduat Miktarı 1.000.000 TL
Hedef Kur 1.5500
Vade Günü 31
Standart Mevduat Faizi (Brüt) 12
Opsiyon Prim Faizi (Brüt) 7
Toplam Faiz (Brüt) 19

Vade sonu geldiğinde 1 ayın sonunda, saat 14:00'te USD/TL kuru dikkate alınır.

Olasılık 1: Vade günü saat 14:00'da USDTRY kuru 1,5500'in altında olursa müşteri 1.000.000 TL anaparasını ve 1.000.000x31x19/36500 = 16.136 TL brüt faiz ödemesi alır.
Olasılık 2: Vade günü saat 14:00'da USDTRY kuru 1,5500'lik hedef kurun altında kalırsa, müşteri 19 faiz geliri elde eder ve 1.000.000 TL'lik anapara 1,5500'ten USD'ye dönülür. Müşteri bu işlem sonucunda 16.136 TL brüt faiz geliri elde ederken, mevduatını 645.161,29 USD olarak alır.

**Opsiyon işlemlerinden elde edilen faiz geliri  10 stopaja tabidir.
**Mevduat işlemlerinden elde edilen faiz geliri  15 stopaja tabidir.

 
Eurobond

Kurum/şirket veya devlet tarafından yabancı para cinsinden yurtdışına ihraç edilen genellikle uzun vadeli kupon ödemeli tahvillerdir. Döviz cinsinden uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılar için uygundur. Vadeleri genelde 5-30 yıl arasındadır.

Genellikle uzun vadeli olarak ihraç edilmesine rağmen, vade sonu beklenmeden nakde çevrilebilir. Bu durumda nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşulları geçerli olacaktır. Kupon faizleri çoğunlukla sabit olmakla birlikte değişken kupon faizli olanları da vardır.

 
Duyurular

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği yenilenen faaliyet izinlerimiz hakkında ilan için tıklayın.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) e-CAS (Electronic Customer Alert System) uygulaması hakkında bilgilendirme Detay için tıklayın.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Hayata Geçiyor. Detay için tıklayın.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na İlişkin SPK Basın Duyurusu için tıklayın.

SPK'dan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyurusu için tıklayın.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği sayfasındaki Bankamız Kamuyu Aydınlatma Formu için tıklayın.

 
Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve İşlemlere Konu Dayanak Varlıklar Listesi

Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve İşlemlere Konu Dayanak Varlıklar Listesi'ne ulaşmak için tıklayın.

 
Sözleşmeler
Yatırım ürünleri ile ilgili görüş / şikayet ve önerilerinizi "Bize Ulaşın" alanından iletebilirsiniz.
T-Bank'ın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri

T-Bank'ın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri listesine ulaşmak için tıklayın.

 
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

Turkland Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

TurklandBank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

Turkland Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır

Müşteri bilgileri Turkland Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

Turkland Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kişinin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

"Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya Turkland Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının Turkland Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

Bilgilerin güncelliği

Bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliği önemlidir. Hesap bildirimleri ve İnternet Bankacılığı gibi çeşitli yollarla iletişim bilgilerinize, hesap bakiyelerinize, işlemlerinize ve benzeri bilgilere erişebilirsiniz. Size ait bilgilerinizin güncel olmadığını veya hatalar olduğunu tespit etmeniz durumunda gerekli güncellemeleri veya değişiklikleri yapabilmemiz için lütfen şubenize bilgi verin.

Gizliliğin korunması

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması konusunda;

• Hesap bakiyenizi ve banka ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve herhangi bir tutarsızlık durumunda şubenize bildirmenizi,
• Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız ivedilikle durumu şubenize bildirmenizi,
• Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı,Online bankacılık işlemleriniz için güvenli bir tarayıcı kullanmanızı ve çevrimiçi uygulamaları kullanmadığınızda kapatmanızı,.öneririz.

Turkland Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.

Gizlilik Açıklamamızda zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve Banka uygulamalarından kaynaklanan değişiklikler yapılması durumunda güncel açıklamaya web sitemizden ulaşabilirsiniz.